Vragen? Bel ons: 085 – 130 1954

Natuurlijk werken met Green Agile.

Waarom hanteren wij een Agile manier van werken in onze Green Leadership aanpak?

Agile werken is een manier van werken die het dichtst bij onze menselijke natuur ligt. Op een natuurlijke en intuïtieve manier (samen)werken ontstrest mensen, teams en organisaties. Het levert direct en effectief waarde op alle vijf P’s (People, Proces, Product, Profit and Planet).

Agile inspireert om op een respectvolle, creatieve, inventieve en proefondervindelijke manier te innoveren en doorlopend te verbeteren. Doelgericht, kort-cyclisch en coöperatief wordt al snel zichtbaar en tastbaar welke waarde is gerealiseerd en hoe. Deze efficiënte aanpak levert energie, leidt tot synergie en is ook op lange termijn goed vol te houden. Een lange adem is immers nodig en Green Agile vormt ons en onze toekomst. Het is de motor en vormt de aanjager voor blijvende duurzame verandering.

Agile werken stamt uit het ontwikkelen van software. Als je niet in staat bent als modern bedrijf om wendbaar en snel nieuwe producten te lanceren ben je al snel buiten bedrijf.

Daarom werken steeds meer organisaties op deze manier. Marktwerking werk louterend en dwingt dus om hierin mee te bewegen. Oude aanpakken, zoals het klassieke “watervallen” voor projecten laten zich vergelijken met een oud kanon uit het VOC-tijdperk naast een moderne geleide raket. Echt vele malen doeltreffender en efficiënter.

Dit vergt uiteraard de nodige aanpassingen op de organisatie, aan de cultuur en de specifieke kennis en kunde om deze nieuwe aanpak te adapteren en goed te leren hanteren.

Het gaat, net als bij Green Leadership, dus niet slechts om de vorm. Agile is in de kern een andere aanpak en grijpt in op de cultuur, houding en gedrag. Het bijbehorende Agile Manifesto maakt dit duidelijk en vormt en handige richtlijn voor zelfstandig opererende teams die continue met elkaar kort cyclisch of iteratief waarde leveren.

Door continue te leren, verspillingen te elimineren, bij te sturen en verbeteren worden de voortbrengingsprocessen geoptimaliseerd. Dit gedachtengoed vindt zijn oorsprong in Japan (Toyota Productie Proces) en wordt Lean genoemd. De kernwaarden die dor zowel Agile als Lean worden uitgedragen werken door tot in het DNA van organisaties die deze hanteren en uitdragen.